Tile Name: Amitis Gray Rectified
    
 ~/TilesPics/Amitis Gray Rectified 11.1.jpg
 
Code:  11.1
Brand Name: Kasra
Size: 60x60
Exwork Price: $ 6.2 / m²