Tile Name: Ardo Stone
    
 ~/FullPics/Ardo.jpg
 
Code:  112.2
Brand Name: Kasra
Size: 60x60
Exwork Price: $ 6.2 / m²