Tile Name: Galia Wooden
    
 ~/TilesPics/20x60/Galia Wooden.jpg
 
Code:  20-19
Brand Name: Kasra
Size: 20x60
Exwork Price: $ 5.6 / m²