Tile Name: Rafael Gray
    
 ~/TilesPics/20x60/Rafael Gray.jpg
 
Code:  20-42
Brand Name: Bono
Size: 20x60
Exwork Price: $ 5.6 / m²