Tile Name: Routine Soft
    
 ~/TilesPics/20x60/Routine Soft.jpg
 
Code:  20-58
Brand Name: Kasra
Size: 20x60
Exwork Price: $ 5.6 / m²