Tile Name: Routine Stone
    
 ~/TilesPics/20x60/Routine Stone.jpg
 
Code:  20-59
Brand Name: Kasra
Size: 20x60
Exwork Price: $ 5.6 / m²