Tile Name: Midas Ivory
    
 ~/TilesPics/Midas Ivory Rectified  30.1.JPG
 
Code:  30.1
Brand Name: Bono
Size: 60x60
Exwork Price: $ 6.2 / m²