Tile Name: Olympia Décor
    
 ~/TilesPics/50x50/Olympia Decor 109.1.jpg
 
Code:  50-19.1
Brand Name: Kasra
Size: 50x50
Exwork Price: $ 5.2 / m²