Tile Name: Midas Ivory
    
 ~/TilesPics/50x50/Midas Ivory 30.1.jpg
 
Code:  50-30.1
Brand Name: Bono
Size: 50x50
Exwork Price: $ 5.2 / m²