Tile Name: Ball Stone White
    
 ~/TilesPics/50x50/White Ball Stone.jpg
 
Code:  50-39
Brand Name: Kasra
Size: 50x50
Exwork Price: $ 5.2 / m²