Tile Name: Elite Stone Marmarit
    
 ~/TilesPics/Elite Stone Marmarit.jpg
 
Code:  Elite2
Brand Name: Kasra
Size: 60x60
Exwork Price: $ 6.2 / m²